Gabinet Psychologiczny
Anita Boratyn-Podeszwa

Seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, psycholog

”To, co sobie uświadamiasz, to też kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadomisz, kontroluje ciebie”

Anthony de Mello

Moja działalność zawodowa obejmuje trzy dziedziny: seksuologiczną, psychoterapeutyczną, psychologiczną. Pracuję z osobami zgłaszającymi się z różnymi problemami, trudnościami, zaburzeniami, dysfunkcjami. Oferuję poradnictwo, edukację, wsparcie, psychoterapię, leczenie zaburzeń seksualnych. Dbając o najwyższe standardy pomocy pacjentom, swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty i Psychologa. Gwarantuję atmosferę życzliwości, nieoceniania, dyskrecji. Zapraszam.

Oferta

„Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy”

Anthony de Mello

1. Psychoterapia indywidualna

Sesja psychoterapeutyczna to rozmowa mająca na celu diagnozowanie problemów pacjenta, ich rozumienie w kontekście wcześniejszych doświadczeń, pomoc/towarzyszenie psychoterapeuty w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu jego wewnętrznych konfliktów i osobistych problemów, a także w rozwijaniu osobistego potencjału. W ramach psychoterapii indywidualnej pracuję z osobami zgłaszającymi dolegliwości lękowe, trudności w relacjach małżeńskich/partnerskich, trudności w relacjach towarzyskich, społecznych (nawiązanie, utrzymanie), problemy w sferze seksualnej, dolegliwości psychosomatyczne.

2. Konsultacje seksuologiczne

Celem jest zdiagnozowanie zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości, problemów. Mogą to być dysfunkcje seksualne (brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna, brak reakcji genitalnej, zaburzenia orgazmu, pochwica, dyspareunia- ból towarzyszący współżyciu), trudności z podjęciem współżycia seksualnego, niepokoje związane z płciowością, seksualnością własną i/lub partnera, lęki związane z płciowością/seksualnością dziecka , jego rozwojem psychoseksualnym, etc. Konsultacja może być jednorazowa, a czasami potrzeba kilku spotkań, aby postawić prawidłową diagnozę, odpowiedzieć na pytania pacjenta, uspokoić, udzielić odpowiednich informacji, skierować do innego specjalisty kiedy jest wskazana diagnoza interdyscyplinarna i/lub farmakoterapia. Konsultacje mogą zakończyć się zaleceniem psychoterapii.

3. Psychoterapia problemów seksuologicznych

Oferta skierowana jest do osób, które doświadczają braku satysfakcji z życia seksualnego, niepokoją się czymś u siebie /partnera w tej sferze, życia, przeżywają trudności, z którymi nie radzą sobie. Część dysfunkcji jest spowodowana uszkodzeniami na poziomie fizycznym, zmianami organicznymi, innymi chorobami (np. cukrzyca, choroby nerek, nadciśnienie i in.), używaniem leków. Część zaś jest uwarunkowana czynnikami psychologicznymi i ich leczeniem zajmuje się seksuolog kliniczny , psychoterapeuta. Sesje służą rozpoznaniu przyczyn dysfunkcji/ trudności , ich znaczenia oraz pracy z uczuciami, doświadczeniami (czasami bardzo odległymi w czasie), które negatywnie wpływają na aktualne życie seksualne.

O mnie

„Właściwa miara zawsze mieści się gdzieś pośrodku”

Anselm Grün

Nazywam się Anita Boratyn Podeszwa. Jestem seksuologiem klinicznym (certyfikat Nr115 Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego), psychoterapeutą psychodynamicznym (czteroletnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego ukończona uzyskaniem dyplomu psychoterapeuty), psychologiem (studia magisterskie ukończone w 1993 roku na Wydziale Nauk Społecznych KUL). Ponadto jestem absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jestem członkiem Polskich Towarzystw: Seksuologicznego, Psychologicznego, Psychoterapii Psychodynamicznej. Współpracuję z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu prowadząc zajęcia ze studentami psychologii.

Kontakt

Gabinet Psychologiczny
Anita Boratyn-Podeszwa

Adres:

ul. Gajowa 8/5
Poznań

Telefon: